Chi tiết sản phẩm

PETROVIETNAM GAS - loại 45KG

Mã sản phẩm :
Giá bán : 1,316,000 VNĐ
Mô tả : PETROVIETNAM GAS
Trọng lượng
Màu bình gas

PETROVIETNAM GAS
Trọng lượng: 45KG
Màu bình gas: Hồng

Chat với chúng tôi